24. april 2024

God sommar!

Sommaren er komen, og for mangen er ferien alt begynt. Sund Kystlag ynskjer alle medlemar og støttespelarar ein god sommar.

Samstundes minner me om at medlemmane har høve til å låne kaiakkane, jollene og båtane til kystlaget.