Referat frå årsmøtet

REFERAT FRÅ ÅRSMØTET I SUND KYSTLAG

TYSDAG 23. MARS KL 1900.

MØTESTAD: Sjøaktivitetsenteret.

Formannen ønskte velkommen.  Ingen hadde merknader til innkallinga.  Ingen innkomne saker.

SAK 1.  ÅRSMELDING. Johannes las årsmeldinga.  Ingen merknader til den.  Meldinga viser at det har vore stor dugnadsaktivitet i meldingsåret. Påbygget mot nord er i hovudsak ferdig.  Dei fleste aktivitetar som skulle samle folk, vart avlyst pga Covid 19 – restriksjonar.  Det blei gjennomført vellukka sal av loddbøker gjennom Face Book.  Mange viser interesse for arbeidet vårt på nettet.

SAK 2.  REKNESKAP.  Ronald gjekk gjennom rekneskapen.  Den syner at vi er gjeldfrie og sit på store verdiar i eigedom, båtar og bygning. Vi har også eit overskott som kan hjelpe oss å skape aktivitet når pandemien tillet det.  Vi må nå få ferdigattest på huset, og finne fram til riktig forsikringsordning.

SAK 3.  VAL.  Valnemnda ved Kjell la fram sitt framlegg til styre og andre verv.  Det fekk godkjenning ved akklamasjon, og ser slik ut:

Formann:            Johannes Lidal  (for 1 år)

Jan Henning Lidal  (for 2 år)

Jarle Sælensminde  (for 2 år)

Ronald slettebakken og Svein Inge Trellevik står ikkje på val.

Varamedlemer: Katharina Lidal   og   Marie Limevåg Mathews (for 2 år)

Revisorar:           Kari Johnsen,  Rita Sivertsen. (for 1 år)

Valnemnd:          Kjell Haaland og Eivind Bjånes.

SAK 4. ÅRSPLAN.  Møtet er einige med valnemnda om at vi må kalle inn interesserte yngre medlemer over påske for å legge planar for aktivitetar vi kan gjennomføre dette året. Pandemien set grenser for kva som er råd å få til.  Denne skissa var likevel nemnt:

  1. I samband med NRK-programmet «Sommeråpent», vil Statsråd Lemkuhl passere oss ein gong på ettersommaren. Vi er då bedne om å lage til litt stas,- med oselvarane våre, ungdom i kajakkane våre og mykje folk på moloen. Her trengs ein komite til å planlegge og gjennomføre.
  2. I vår skal vi som vanleg ha fisketurar med dei eldste barna i barnehagen.
  3. I sommar bør vi få til ein ro og padletur mellom holmane med strandhogg og grilling. Ope for alle.
  4. For dei som tek båtførarprøva på nettet, har vi som mål å få til praksis på sjøen i innleigde båtar. Vi bør få dette til i mai.
  5. Vi bør få til ein aktivitetsdag med burottefisking og båtaktivitetar i hamneområdet.

Elles må vi pusse opp båtar og utstyr, og det er mykje mure og støypearbeid som står att.  Vi treng fleire dugnadsfolk!

Jarle. Referent.

 

 

Posted in Aktivitet | Kommentarer er skrudd av for Referat frå årsmøtet

Årsmelding 2020

ÅRSMELDING, SUND KYSTLAG  2020

Organisasjonsnr. 982681332

Styret:

Leder:                       Johannes Lidal

Kasserer:                  Ronald Slettebakken

Styremedlemmer:  Jan Henning Lidal.  Svein Inge Trellevik. Jarle Sælensminde.

Vara:                         Marie Limevåg Mathews.  Caterine Covarobias Lidal

 Revisorer:

Kari Johnsen.  Rita Sivertsen.

Valgnemnd:

Eivind Bjånes.  Kjell Håland

Vaktmeister: Odd Bakke.

Vi har hatt 6 styremøter.

Laget har 96  registrerte medlemskap. Av disse er 54 familiemedlemmer og 24 enkeltmedlemmer. Ca. 30 medlemmer er under 16 år. 10 er medlem i Forbundet Kysten.

AKTIVITETER:

På gunn av Covid 19 har det ikke vært samlinger i år.  Det er gjennomført fisketurer for de eldste barna i Klokkarvik Barnehage.

Trellevikstemnet ble avlyst, og det samme ble julemessen. Men vi gjennomførte salg av loddbøker gjennom Facebook. Overskuddet ble over 28000 kr. I grasrotmidler fikk vi 18954 kr. Kulturmidler fra kommunen: 4000 kr.

Det har blitt gjort særs mye dugnad dette året. Det har gått med minst 1500 dugnadstimer.  Vi har murt opp fundament og bygget tilbygg mot nord og får nå plass til færingene våre på grunnplanet, og kajakkene i 2. etg.  Utbyggingen har til nå kostet 65000 kr. Da er takplatene ikke regnet med.

Svært mange følger oss på nettet, og viser stor interesse for det som skjer.  Det er lovende for arbeidet etter pandemien.

 

Klokkarvik 20.03. 21.

Johannes Lidal.

Jarle Sælensminde.

Posted in Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

ÅRSMELDING SUND KYSTLAG 2019 Orgnr:268133292

Styret

Leder Johannes Lidal
Jan Henning Lidal
Kasserer Kjell Haaland
Styremedlemmer Roald Skjoldal
Solveig Kalve Skjolddal
Lars Terje Blikberg
Jarle Sælensminde

Vara Svein Inge Trellevik
Jon Egil Heggstad
Sidsel Frøkedal

Revisorer: Kari Johnsen
Rita Sivertsen

valgnemd Eivind Bjånes
Amalie Lovise Bakke Hansen

I tillegg har Rune Tansøy vært regnskapshjep
Jarle Sælensminde har vært sponsorkontakt
Odd Bakke har vært Vaktmester
Det har vært 9 styremøter.

Vi har 96 registrerte støttemedlemmer Av de er det 54 familier (-9) og 24 (- 23) enkeltmedlemmer. Ca 30 medlemmer er under 16 år. 11 er medlem i Forbundet Kysten.

Sjøaktivitetssenteret
Arbeidet går framover. Arbeidet med å legge inn vatn og kloakk,er ferdig. Noe arbeid gjennstår på badet..
Det er utført 1100 dugnadstimer (+140)

Båtførerprøven
13 deltakere ved kurset. Resultatet til båtførerpøven var heller labert

«Den store roen»
Sund Kystlag sto som arrangør av rotur i området Lerøy – Bjelkarøy for Hordaland Kystlag.
Det blei laga et presentasjoninnslag på Hordaand Kystlag sin hjemmeside med intervju av arrangørene. Takk til Johannes Høyland 0g Jarle Sælensminde for kunnskapsrik og morsom guiding. Det var overnatting på gamleskulen på Lerøy. Folk fra Lerøy stilte opp på kjøkkenet og ga overnatting til fleire. Også takk for båtplass til deltakarane. Fint vær og god stemning.

Trellevikdagen søndag 26 august
Samarbeid med Sund Folkeakademi, Sund Turlag Sund Kystlag hadde ansvar for sjøaktiviteter og sjenkestue. Ca 26 frivillige fra Kystlaget. Små og store koste seg i finværet med joller,,kajaker og kanoer. Ingen oselverseilas. Litt færre deltakare i år

Julemesse 25 november
Godt besøk og et kjekt arrangement. Sporty innsats av mange medlemmer. Inntekter omtrent som året før.

Økonomi
Vi har økonomi til å fullføre Sjøaktivitetssenteret etter det vi veit. Når vann og kloakk blir ferdig, står slipp og opplag for småbåtene våre for tur.
Vi har fått kr 11 000 i kulturmidler fra kommunen. Grasrotandelen ga kr 12375.

Hans Johnsen
I mars i år gikk Hans bort. Han var en av initiativtagerne til stiftinga av Sund Kystlag. Hans var en ivrig pådriver i alt arbeidet som er lagt ned i Sund Kystlag. Når Hans ringte og ville mobilisere til dugnad og loddsalg, var det sjelden og aldri nei å få. Hans tok initiativ til og organiserte seilkurs for barn og voksne. Mange fikk sine første erfaringer med seiling gjennom Hans sitt initiativ.
Å spre kunnskap, særlig blandt barn og unge,var Hans særlig opptatt av. På Hans sitt initiativ startet Sund Kystlag opp kurs i båtførerprøven. Hans var en ivrig og kunnskapsrik instruktør i mange år.
Hans var viktig for drifta av Sund Kystlag og hans bortgang er et stot tap for oss.

Årsmelding 2019

Posted in Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Årsmelding 2019

Årsmøte 2020

Det vert årsmøte i Sund Kystlag på torsdag 19. mars klokka 1900 i sjøaktivitetsenteret på Klokkarvik. Saker til årsmøtet må vera styret i hende seinast 12. mars.

Posted in Aktivitet | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 2020

Julemesse 2019

Tradisjon tru vert det julemesse søndag 24. november 2019 klokka 14-18 i grendahuset på Klokkarvik.

Posted in Aktivitet | Kommentarer er skrudd av for Julemesse 2019

Båtførarkurs 2019

Sund Kystlag arrangerer båtførarkurs over to helger i mars på Sund Skule. Kurset går over 24 timar, fordelt på 23.-24. mars og 30.-31. mars, alle dagar klokka 1100-1700.

Pris kr 700 / Medlemmar kr 500.
Eksamensavgift kr 744.

Påmelding:
Kjell Haaland
Tlf: 990 10 385
E-post: kjell.ivar.haaland@gmail.com

Posted in Aktivitet, Kurs | Kommentarer er skrudd av for Båtførarkurs 2019

Årsmøte 2019

Det vert årsmøte i Sund Kystlag på onsdag 20. mars klokka 1900 i sjøaktivitetsenteret på Klokkarvik. Saker til årsmøtet må vera styret i hende seinast 11. mars.

Posted in Aktivitet | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 2019

Trellevikstemne 26. august

Det vert Trellevikstemne 26. august i år frå klokka 12 til 16.

 

Posted in Aktivitet | Kommentarer er skrudd av for Trellevikstemne 26. august

Papir til årsmøtet 2018

Klikk på lenkjene for å opna dokumenta.

Årsplan 2018

Budsjett 2018

Aarsmelding 2017

Rekneskap 2017

Posted in Aktivitet | Kommentarer er skrudd av for Papir til årsmøtet 2018

Papir til årsmøtet 2017

Klikk på lenkjene for å opna dokumenta.

Budsjett 2016

Årsmelding 2016

Årsplan 2017

Posted in Aktivitet | Kommentarer er skrudd av for Papir til årsmøtet 2017