Årsmøte 06.03.2017

Det vert årsmøte i Sund Kystlag mandag 06. mars 2017.

Stad: Sjøaktivitetsenteret
Tid: 19:00

Saker til årsmøtet må vera styret i hende seinast 20.02.

Innkalling kjem seinare.

Årsplan for 2016

ÅRSPLAN FOR SUND KYSTLAG 2016.
1. Februar: Kurs til båtførerprøven over tre helger.
2. 10. mars: Årsmøte. Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende innen 28/2.
3. Det blir dugnader hver tirsdag fra og med 5. april. Dugnadene starter kl. 18. Merk: Vi trenger dugnadsfolk! Det er viktig at vi får ferdig dusj, toaletter og brygger, og båtene må klargjøres for sesongen.
4. Hver lørdag f.o.m. 9. april kl. 9 til 15 blir det ÅPENT HUS. Der vil det være folk som ordner med kaffi, vafler osv. Folk jobber med båtpuss eller seiler/padler. Barn/unge får prøve båter/kajakker eller fiske. Det blir altså aktivitetsdager der vi kombinerer arbeid, lek og naboprat i naustet. Om været tillater det, står grillen klar ute. Her er alle, både ung og senior velkommen.
5. Fisketurer med barnehagen i mai.
6. Det blir følgende kurs denne våren:
A. Seglkurs i familiebåter, for voksne og ungdom: 6., 7. og 8. mai. Båthavnen, Klokkarvik. Påmelding: Hans Johnsen. tlf. 95 10 34 31. kari.hans@bkkfiber.no
B. Seglkurs for barn (6 til 13 år): Sjøaktivitetsenteret, Klokkarvik. 3 ettermiddager i mai. Ledige plasser.
C. Kajakk-kurs: (Introduksjonskurs 4 t og Grunnkurs 16 t.) 14 og. og 15. mai og 11 12. juni. Etter dette får man ”Våtkort” som gir rett til å leie kano hos utleiere.
D. Kajakk-kurs for viderekomne: (Rullekurs 4 t og Bråttpadling 7 t) 18. og 19. juni og 24. juni. 23. og Kurset er fulltegnet.
7. Torgdag 11. juni. Johannes tar sin nye skøyte til byen, og har færinger på slep. De kan ro/segle inn vågen (sjarmør-etappen!) Her trenger vi unge roere!
8. Trellevikstemnet 28. august.
9. Det kan være aktuelt å ha ”Åpent hus” på lørdager også ut over høsten.
10. Julemesse

VIKTIG: MEDLEMMER BØR TA KONTAKT OM OPPGAVER DE ØNSKER! (F.eks trenger vi noen til å steike vafler/lage det trivelig på ÅPENT HUS om lørdager. Vi trenger folk på dugnad. Særlig er det viktig å få laget grøfter for VA, få på plass flytebrygger, hjelpe med båtpuss, være i sikringsbåt for de som padler osv). Alle kan gjøre noe.
Send mail til: jarle.saelensminde@bkkfiber.no

Julemesse, søndag 29. november

Sundag 29. november arrangerer Sund Kystlag si årlege julemesse!
Tid: 29. november kl. 14-18
Stad: Klokkarvik Grendahus

Det vert som vanleg loddsal og utlodding på bøker i tillegg til sal av kaffi og kaker.

Me sjåast der!

Trellevikstemnet 2015

Program for dagen:
Kl 11:00:
Gudstjeneste ved Prostiprest Godtfred Haugland

Kl 12 – 16:
Elias
Optimistjoller
Kajakkpadling
Kanopadling
Oselvarsegling
Turløype
Lykkehjul
Kafe i Skjenkestova.

Kl 14:00:
Kulturprogram i Bygnaden
Toradergjengen åpner med nokre melodiar
Knut Joachim Pedersen syng nokre Kleppeviksongar
Utdeling av Johannes Kleppevik minnepris
Allsang med eit par Kleppevik melodiar.
Føredrag av Inger Lise Skarstein om Kulturarva – Vern gjennom bruk

Diverre går oselvarregattaen ut i år.

God sommar!

Sommaren er komen, og for mangen er ferien alt begynt. Sund Kystlag ynskjer alle medlemar og støttespelarar ein god sommar.

Samstundes minner me om at medlemmane har høve til å låne kaiakkane, jollene og båtane til kystlaget.