24. april 2024

Årsmelding 2019

ÅRSMELDING SUND KYSTLAG 2019 Orgnr:268133292

Styret

Leder Johannes Lidal
Jan Henning Lidal
Kasserer Kjell Haaland
Styremedlemmer Roald Skjoldal
Solveig Kalve Skjolddal
Lars Terje Blikberg
Jarle Sælensminde

Vara Svein Inge Trellevik
Jon Egil Heggstad
Sidsel Frøkedal

Revisorer: Kari Johnsen
Rita Sivertsen

valgnemd Eivind Bjånes
Amalie Lovise Bakke Hansen

I tillegg har Rune Tansøy vært regnskapshjep
Jarle Sælensminde har vært sponsorkontakt
Odd Bakke har vært Vaktmester
Det har vært 9 styremøter.

Vi har 96 registrerte støttemedlemmer Av de er det 54 familier (-9) og 24 (- 23) enkeltmedlemmer. Ca 30 medlemmer er under 16 år. 11 er medlem i Forbundet Kysten.

Sjøaktivitetssenteret
Arbeidet går framover. Arbeidet med å legge inn vatn og kloakk,er ferdig. Noe arbeid gjennstår på badet..
Det er utført 1100 dugnadstimer (+140)

Båtførerprøven
13 deltakere ved kurset. Resultatet til båtførerpøven var heller labert

«Den store roen»
Sund Kystlag sto som arrangør av rotur i området Lerøy – Bjelkarøy for Hordaland Kystlag.
Det blei laga et presentasjoninnslag på Hordaand Kystlag sin hjemmeside med intervju av arrangørene. Takk til Johannes Høyland 0g Jarle Sælensminde for kunnskapsrik og morsom guiding. Det var overnatting på gamleskulen på Lerøy. Folk fra Lerøy stilte opp på kjøkkenet og ga overnatting til fleire. Også takk for båtplass til deltakarane. Fint vær og god stemning.

Trellevikdagen søndag 26 august
Samarbeid med Sund Folkeakademi, Sund Turlag Sund Kystlag hadde ansvar for sjøaktiviteter og sjenkestue. Ca 26 frivillige fra Kystlaget. Små og store koste seg i finværet med joller,,kajaker og kanoer. Ingen oselverseilas. Litt færre deltakare i år

Julemesse 25 november
Godt besøk og et kjekt arrangement. Sporty innsats av mange medlemmer. Inntekter omtrent som året før.

Økonomi
Vi har økonomi til å fullføre Sjøaktivitetssenteret etter det vi veit. Når vann og kloakk blir ferdig, står slipp og opplag for småbåtene våre for tur.
Vi har fått kr 11 000 i kulturmidler fra kommunen. Grasrotandelen ga kr 12375.

Hans Johnsen
I mars i år gikk Hans bort. Han var en av initiativtagerne til stiftinga av Sund Kystlag. Hans var en ivrig pådriver i alt arbeidet som er lagt ned i Sund Kystlag. Når Hans ringte og ville mobilisere til dugnad og loddsalg, var det sjelden og aldri nei å få. Hans tok initiativ til og organiserte seilkurs for barn og voksne. Mange fikk sine første erfaringer med seiling gjennom Hans sitt initiativ.
Å spre kunnskap, særlig blandt barn og unge,var Hans særlig opptatt av. På Hans sitt initiativ startet Sund Kystlag opp kurs i båtførerprøven. Hans var en ivrig og kunnskapsrik instruktør i mange år.
Hans var viktig for drifta av Sund Kystlag og hans bortgang er et stot tap for oss.

Årsmelding 2019