23. juli 2024

Årsmelding 2020

ÅRSMELDING, SUND KYSTLAG  2020

Organisasjonsnr. 982681332

Styret:

Leder:                       Johannes Lidal

Kasserer:                  Ronald Slettebakken

Styremedlemmer:  Jan Henning Lidal.  Svein Inge Trellevik. Jarle Sælensminde.

Vara:                         Marie Limevåg Mathews.  Caterine Covarobias Lidal

 Revisorer:

Kari Johnsen.  Rita Sivertsen.

Valgnemnd:

Eivind Bjånes.  Kjell Håland

Vaktmeister: Odd Bakke.

Vi har hatt 6 styremøter.

Laget har 96  registrerte medlemskap. Av disse er 54 familiemedlemmer og 24 enkeltmedlemmer. Ca. 30 medlemmer er under 16 år. 10 er medlem i Forbundet Kysten.

AKTIVITETER:

På gunn av Covid 19 har det ikke vært samlinger i år.  Det er gjennomført fisketurer for de eldste barna i Klokkarvik Barnehage.

Trellevikstemnet ble avlyst, og det samme ble julemessen. Men vi gjennomførte salg av loddbøker gjennom Facebook. Overskuddet ble over 28000 kr. I grasrotmidler fikk vi 18954 kr. Kulturmidler fra kommunen: 4000 kr.

Det har blitt gjort særs mye dugnad dette året. Det har gått med minst 1500 dugnadstimer.  Vi har murt opp fundament og bygget tilbygg mot nord og får nå plass til færingene våre på grunnplanet, og kajakkene i 2. etg.  Utbyggingen har til nå kostet 65000 kr. Da er takplatene ikke regnet med.

Svært mange følger oss på nettet, og viser stor interesse for det som skjer.  Det er lovende for arbeidet etter pandemien.

 

Klokkarvik 20.03. 21.

Johannes Lidal.

Jarle Sælensminde.