14. juni 2024

Velkommen til Årsmøte 20. mars 2023

Det vert årsmøte 20. mars klokka 19:00 på sjøaktivitetsenteret. Papir vert lagt ut på www.sundkystlag.no seinast ei veke før. Forslag må vera styret i hende før 6. mars.

Vel møtt!